Kort orientering | Föreningen | Försäljning

Föreningen har i princip legat i träda sedan slutet på 80-talet, men har nu åter visat tecken på att bli mer aktiv igen. Det senaste släktmötet ägde rum 1984 på en gemensam kryssning Stockholm - Helsingfors med Silja Line, arrangerad av Nils Furtenbach. Släktmötet hölls under resan med lunch ombord för finländarna i Helsingfors, och de som ville följde sedan med tillbaka till Stockholm. Med var också några från vår amerikanska gren.

På släktmötet beslöts att avgiften till föreningen skulle vara 20 kr och för finländarna FM15 för den som är berättigad att bli upptagen som medlem. Beslut härom tas av styrelsen. Avgiften har inte ändrats sedan dess eftersom något släktmöte inte har hållits, så nu är det nog dags.

Vid sidan om föreningen instiftades Börje Furtenbachs släktfond, vars stadgar antogs vid släktmöte i Luleå augusti 1973. Fonden förvaltas av styrelsen och fondens syfte är att forska i släktens historia och möjliggöra utgivandet av en reviderad släktbok. Vid fondens instiftande uppgick fondens kapital till 1086 kr och per juni 2012 till 61 800 kr. Det är framför allt genom försäljning av släktpins och släktboken som fonden har vuxit.

För mer information, kontakta
Nils Furtenbach.